Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.

понедељак, 12. август 2013.

УРМИПостојат околу 100 вида урми, во минатото се нарекувани „лебот на пустината“.Тие се плод на палма која се одгле­дува на Сред­ниот исток повеќе од 5.000 години. Ста­нува збор за слатко овошје кое по формата  многу наликува на маслинка, а се состои од плод и семка. Се кон­су­ми­раат суви, полу­суви и свежи. Се смета дека овој плод потек­нува од Северна Африка, а денес се одгле­дува во сите тро­пски и суптро­пски кра­и­шта. Един­ствено нешто што ѝ пречи на урмата е голе­мата вла­жност, па затоа пло­до­вите во тро­пските кра­и­шта се многу помали. Една план­тажа се наоѓа во Европа, во бли­зина на шпан­скиот град Елче. Урмите се кон­су­ми­раат на различни начини. Некаде се гла­зи­раат со сируп од шеќер и се слу­жат како брз оброк. Може да бидат полнети со бадеми, ореви, кора од лимон, пор­то­кал или мар­ци­пан. Во многу земји тие се дел од бројни оброци. Во пуди­зни, торти, пре­ливи, сирупи, оцет или алкохол. Урмите содр­жат големо коли­че­ство на танин и во меди­ци­ната често се кори­стат за про­чи­сту­вање на орга­ни­змот. Сиру­пот или пастата од урми може да се кори­сти при болно грло, настинка, нама­лу­вање на болки при грип. Коре­нот од палмата се кори­сти при забоболка. Урмата има голема хранлива вредност. Тие содржат 80 отсто јаглехидрати, заедно со протеини, минерали, витамини, имаат малку маснотии, немаат холестерол и многу се здрави. Постојат околу 100 вида урми, а кај нас се најактуелни за време на божикните празници. Лесно се варат, го намалуваат чувството на глад и се богати со витамини А и Б-6, фолна киселина, калциум, железо, бакар и магнезиум. Урмите го засилуваат телото, го намалуваат холестеролот во крвта, заштитуваат од паразити и бактерии. Оксидансите од урмите се совршени за заштита од кардиоваскуларни заболувања и канцер. Најдобро е да се јадат на празен стомак.