Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.