Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.

недеља, 10. фебруар 2019.

Innovate your Dreams 2019

Меѓународен проект "Innovate Your Dreams 2019"
Целта на проектот е да им помогне на учениците да разберат и да се подготват за интересите на иднината. Проектните активности траат 7 недели.
Многу инспиративно, креативно и забавно.