Реката се запознава со пливање, а човекот со разговор.

субота, 21. април 2012.

Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем - 2

Прилози
ПРИЛОГ 1:
Функционален картон:
ГРУПА - 1 - ЅИДОВИ
ЦЕЛ – Макета на куќа со топлинско изолирани ѕидови.
- Да се увериме дека изолираните ѕидови ја задржуваат топлината.
Материјали и апарати:
- Две картонски кутии со различна големина, памук или стиропор, термометар, стоперица, тетратка, молив, плинско решо, сад со вода, фотоапарат или мобилен телефон, флип камера.
Постапка: (сите етапи фотографирај и снимај)
а) - Во помалата кутија ставаме чаша со зовриена вода.
- Ја затвораме кутијата и на покривот правиме дупче за термометар.
- Ја мериме температурата во куќичката - кутијата на секоја минута (10 минути).
- Податоците ги внесуваме во дадената табела, а потоа ги претставуваме графички.
б) Помалата кутија ја ставаме во поголемата и засекуваме прозорци и врати.
- Просторот помеѓу кутиите го пополнуваме со стиропор или памук.
- Отворите за прозорци и врати ги затвораме со парче проѕирна фолија.
- Поставуваме покрив ( парче картон) со отвор за термометар.
- Во истата чаша налеваме зовриена вода и ја ставаме во куќичката.
- Низ отворот на кровот поставуваме термометар и ја мериме температурата во куќичката на секоја минута (10 минути).
- Податоците ги внесуваме во дадената табела, а потоа ги претставуваме графички.
t (min)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
t (ºC)


неизолирани ѕидови
t (min)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
t (ºC)


изолирани ѕидови
Од снимениот материјал и заклучоците изработи презентација во OpenOffice Impress.
Одговори на поставените прашања:
 • Кои материјали се употребуваат како термоизолатори и зошто?
 • Зошто во зима есенските посеви не замрзнуваат кога се покриени со снег?
 • Зошто во лето носиме бели и тенки облеки, а во зима темни и дебели?
  ГРПА – 2 – ПРОЗОРЦИ
  ЦЕЛ – Изработка на двојни прозорци.
  - Да се увериме дека двојните прозорци ја штедат енергијата.
  Материјали и прибор:
  -Две картонски кутии со различна големина, памук или стиропор, термометар, стоперица, тетратка, молив, плинско решо, сад со вода, фотоапарат или мобилен телефон, флип камера.
  Постапка: (сите етапи фотографирај и снимај)
  • Куќичката изградена по упатството од група 1 (а и б), со таа разлика што прозорците ќе ги затвориме со двојна фолија на извесно растојание.
  • Поставуваме покрив ( парче картон) со отвор за термометар.
  • Во една чаша налеваме зовриена вода и ја ставаме во куќичката.
  • Низ отворот на кровот поставуваме термометар и ја мериме температурата во куќичката на секоја минута (10 минути).
  • Податоците ги внесуваме во дадената табела, а потоа ги претставуваме графички.
  t (min)
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  t (ºC)


  единечни прозорски стакла
  t (min)
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  t (ºC)


  двојни прозорски стакла
  Од снимениот материјал и заклучоците изработи презентација во OpenOffice Impress.
  Одговори на поставените прашања:
  • Кои материјали се употребуваат како термоизолатори и зошто?
  • Зошто во зима есенските посеви не замрзнуваат кога се покриени со снег?
  • Зошто во лето носиме бели и тенки облеки, а во зима темни и дебели?
   
  ГРУПА - 3 – ПОКРИВ
  ЦЕЛ: - Изработка на покрив кој штеди енергија.
  - Да се увериме дека со правилна изведба на покривот штедиме енергија.
  Материјали и апарати:
  Две картонски кутии со различна големина, памук или стиропор, термометар стоперица, тетратка, молив, плинско решо, сад со вода, картонски плочи, фотоапарат или мобилен телефон, флип камера.
  Постапка: (сите етапи фотографирај и снимај)
  • Куќичката изградена по упатството од група 1 и 2 со таа разлика што покривот ќе го изолираме така што помеѓу греди и штици ке ставиме памук или стиропор и ќе го обложиме со уште еден ред штици ( штиците ќе ни бидат картонски плочи).
  • Ќе направиме мало оџаче за термометар.
  • Во една чаша налеваме зовриена вода и ја ставаме во куќичката.
  • Низ оџакот на кровот поставуваме термометар и ја мериме температурата во куќичката на секоја минута (10 минути).
  • Податоците ги внесуваме во дадената табела, а потоа ги претставуваме графички.

  t (min)
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  t (ºC)


  неизолиран покрив
  t (min)
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  t (ºC)


    изолиран покрив
Од снимениот материјал и заклучоците изработи презентација во OpenOffice Impress.
Одговори на поставените прашања:
 • Кои материјали се употребуваат како термоизолатори и зошто?
 • Зошто во зима есенските посеви не замрзнуваат кога се покриени со снег?
 • Зошто во лето носиме бели и тенки облеки, а во зима темни и дебели?

Нема коментара:

Постави коментар